• (+359) 87 699 65 85
 • info@iskamrabota.com

Работодатели -
Абонаментни планове и Кредити

Сравнете нашите Планове/Пакети и направете своя избор

План Free

 

0.00 лв./месец
 • 10 безплатни Оферти
 •  
 •  
   
 •  
 •  
   
 •  
 •  
   
 •  
 •  
   
 •  
 •  
 •  
JOIN

План Star20.00 лв./месец
 • 10 Оферти 1 звезда
 • +
 • 20 безплатни Оферти
 •  
 •  
   
 •  
 •  
   
 •  
 •  
   
 •  
 •  
 •  
Купи

План Bronze40.00 лв./месец
 • 10 Оферти 2 звезди
 • или
 • 20 Оферти 1 звезда
 • +
 • 30 безплатни Оферти
 •  
 •  
   
 •  
 •  
   
 •  
 •  
 •  
Купи

План Silver60.00 лв./месец
 • 10 Оферти 3 звезди
 • или
 • 20 Оферти 2 звезди
 • или
 • 30 Оферти 1 звезда
 • +
 • 40 безплатни Оферти
 •  
 •  
   
 •  
 •  
 •  
Купи

План Gold80.00 лв./месец
 • 10 Оферти 4 звезди
 • или
 • 20 Оферти 3 звезди
 • или
 • 30 Оферти 2 звезди
 • или
 • 40 Оферти 1 звезда
 • +
 • 50 безплатни Оферти
 •  
 •  
 •  
Купи

План Platinum100.00 лв./месец
 • 10 Оферти 5 звезди
 • или
 • 20 Оферти 4 звезди
 • или
 • 30 Оферти 3 звезди
 • или
 • 40 Оферти 2 звезди
 • или
 • 50 Оферти 1 звезда
 • +
 • 100 безплатни Оферти
Купи

Информация

 • План "Free" - 0.00 лв./месец, с право на публикуване на 10 безплатни Оферти на месец, за 1 период (от 14 дни)
 • План "Star" - 20.00 лв./месец, с право на публикуване на 10 Оферти с ранг "Star" (1 звезда), за 1 период (от 14 дни) + допълнително 20 безплатни Оферти.
 • План "Bronze" - 40.00 лв./месец, с право на публикуване на 10 Оферти с ранг "Bronze" (2 звезди) или 20 Оферти с ранг Star (1 звезда), или комбинация изпомежду им, за 1 период (от 14 дни) + допълнително 30 безплатни Оферти.
 • План "Silver" - 60.00 лв./месец, с право на публикуване на 10 Оферти с ранг "Silver" (3 звезди) или 20 Оферти с ранг Bronze (2 звезди), или 30 Оферти с ранг Star (1 звезда), или комбинация изпомежду им, за 1 период (от 14 дни) + допълнително 40 безплатни Оферти.
 • План "Gold" - 80.00 лв./месец, с право на публикуване на 10 Оферти с ранг "Gold" (4 звезди) или 20 Оферти с ранг Silver (3 звезди), или 30 Оферти с ранг Bronze (2 звезди), или 40 Оферти с ранг Star (1 звезда), или комбинация изпомежду им, за 1 период (от 14 дни) + допълнително 50 безплатни Оферти.
 • План "Platinum" - 100.00 лв./месец, с право на публикуване на 10 Оферти с ранг "Platinum" (5 звезди) или 20 Оферти с ранг Gold (4 звезди), или 30 Оферти с ранг Silver (3 звезди), или 40 Оферти с ранг Bronze (2 звезди), или 50 Оферти с ранг Star (1 звезда), или комбинация изпомежду им, за 1 период (от 14 дни) + допълнително 100 безплатни Оферти.
 • При закупуване на кой да е ВИП Пакет за 6 месеца, се ползва отстъпка от 5%, а за 12 месеца (1 година) или повече, отстъпката е 10%, която се добавя автоматично при приключване
 • Всички ВИП пакети са с валидност 1 календарен месец (от плащането/потвърждаването/активирането) - напр. от 1-во число, на месеца, до 1-во число 23:59:59 ч, на следващия месец.